TÌM HIỂU VỀ CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM LƯƠNG HƯU TOÀN DÂN NHẬT BẢN – NENKIN (P4)

8. Thanh toán bảo hiểm 1 lần cho người không phải là người Nhật

Nếu bạn không phải là người Nhật, bạn có thể nộp đơn yêu cầu thanh toán bảo hiểm một lần trong vòng 2 năm kể từ ngày bạn đăng ký rời khỏi Nhật Bản (không còn cư trú ở Nhật Bản nữa). Để nộp đơn yêu cầu bạn phải thỏa các điều kiện sau;

  • Bạn đã nộp theo chế độ lương hưu toàn dân trong tổng thời gian tối thiểu là sáu tháng (không bao gồm thời gian bảo hiểm của bạn là người hưởng số 2 hoặc số 3)
  • Bạn không thỏa khoảng thời gian điều kiện được hưởng lương hưu cơ bản tuổi già. Số tiền lương hưu được thanh toán phụ thuộc vào số tháng mà ông/bà đã đóng góp. Bảng này cho thấy ví dụ về khoản thanh toán phụ thuộc vào số tháng mà ông/bà đã đóng góp. Bảng này cho thấy ví dụ về khoản thanh toán nếu tháng đóng góp cuối cùng của ông/bà là trong khoảng thời gian từ tháng 4/2023 đến tháng 3/2024. Hãy truy cập trang web của chúng tôi để xác nhận số tiền nếu tháng đóng góp cuối cùng của ông/bà là vào hoặc trước tháng 3/2023.

Nếu bạn có khoảng thời gian miễn trừ tiền bảo hiểm, tổng số tháng đã nộp tiền bảo hiểm được tính như sau.

Số tháng nộp toàn bộ tiền bảo hiểm + (số tháng nộp 1/4) x 1/4 + (số tháng đóng một nửa) x 1/2 + (số tháng đóng 3/4) x 3/4

(thủ tục yêu cầu thanh toán)

Total number of your

contribution-paid months

Your LSWP

amount

Giữa 6 và 11 tháng

49.560 yên

Giữa 12 và 17 tháng

99.120 yên

Giữa 18 và 23 tháng

148.680 yên

Giữa 24 và 29 tháng

198.240 yên

Giữa 30 và 35 tháng

247.800 yên

Giữa 36 và 41 tháng

 297.360 yên

Giữa 42 và 47 tháng

  346.920 yên

Giữa 48 và 53 tháng

396.480 yên

Giữa 54 và 59 tháng

446.040 yên

60 tháng hoặc hơn

495.600 yên

(1) Hãy nộp thông báo chuyển đi (Tenshutsu Todole) và thông báo mất hiệu lực cho Lương hưu đến hội đồng thành phố nơi bạn sinh sống.

(2) Sau khi rời khỏi Nhật bản, vui lòng điền đầy đủ thông tin trên đơn yêu cầu rút tiền một lần. Các mục cần điền vui lòng tham khảo tại giấy hướng dẫn. Gửi bản hoàn chỉnh của đơn qua đường hàng không đến cơ quan hưu trí Nhật Bản, 3-5-24, Takaido-nishi, Suginami-ku, Tokyo, 168-8505 Japan.

Đơn đăng ký có tại tất cả các văn phòng hành chính các quận (khu vực bảo hiểm hưu trí), các văn phòng chi nhánh Dịch vụ bảo hiểm hưu trí Nhật Bản hoặc trên trang web.

Lưu ý: Hãy chú ý rằng khi ông/bà nhận được tất cả tiền thanh toán, tiền bảo hiểm của ông/bà trước thời gian nộp sẽ không còn hiệu lực trong tương lai. Hãy cân nhắc kỹ lưỡng về khả năng nhận được quyền lợi bảo hiểm hưu trí trong tương lai trước khi quyết định yêu cầu thanh toán trọn gói.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0943 56 57 88
Tư vấn