THÔNG ĐIỆP CỦA GIÁM ĐỐC

         Sau nhiều năm làm việc tại các Công ty Nhật ở Việt Nam và Nhật bản. Tôi đã được học hỏi và tiếp cận văn hóa, cách suy nghĩ, cách sống và làm việc, tâm niệm kinh doanh mà Tôi đã tiếp thu học hỏi được.
 
Đất nước Nhật Bản phát triển được như hôm nay là dựa vào tinh thần ham học hỏi, làm việc cần cù, siêng năng chịu khó, nỗ lực hoàn thiện bản thân của người Nhật. Thành tựu vĩ đại mà Nhật Bản đạt được là nhờ khai thác nguồn tài nguyên quý báo nhất, đó là NHIỆT HUYẾT và TRÍ TUỆ của “CON NGƯỜI”.
 
Việt Nam và Nhật Bản có rất nhiều điểm tương đồng về văn hóa, tôn giáo, cách suy nghĩ và luôn lấy CHỮ TÍN làm mối quan hệ hữu hảo cho cá nhân và công việc.
 
Với mục đích tạo kết nối giao thương giữa hai nước và nâng cao kỹ năng làm việc cho các thanh niên trẻ để tiếp cận cách thức và ý thức làm việc cũng như tiếp cận những thành tựu công nghệ kỹ thuật tiên tiến của Nhật Bảnnâng cao năng lực của bản thân để góp phần vào sự nghiệp phát triển của đất nước.
 
        Chính vì lý do này, Tôi đã quyết định làm cầu nối Việt Nhật để “ KIẾN TẠO SỰ NGHIỆP – HIỆN THỰC ƯỚC MƠ ”.

DANH SÁCH CÁN BỘ NGHIỆP VỤ