THÔNG ĐIỆP CỦA GIÁM ĐỐC

         Sau nhiều năm làm việc tại các Công ty Nhật ở Việt Nam và Nhật bản. Tôi đã được học hỏi và tiếp cận văn hóa, cách suy nghĩ, cách sống và làm việc, tâm niệm kinh doanh mà Tôi đã tiếp thu học hỏi được.
Đất nước Nhật Bản phát triển được như hôm nay là dựa vào tinh thần ham học hỏi, làm việc cần cù, siêng năng chịu khó, nỗ lực hoàn thiện bản thân của người Nhật. Thành tựu vĩ đại mà Nhật Bản đạt được là nhờ khai thác nguồn tài nguyên quý báo nhất, đó là NHIỆT HUYẾT và TRÍ TUỆ của “CON NGƯỜI”.
Việt Nam và Nhật Bản có rất nhiều điểm tương đồng về văn hóa, tôn giáo, cách suy nghĩ và luôn lấy CHỮ TÍN làm mối quan hệ hữu hảo cho cá nhân và công việc.
Với mục đích tạo kết nối giao thương giữa hai nước và nâng cao kỹ năng làm việc cho các thanh niên trẻ để tiếp cận cách thức và ý thức làm việc cũng như tiếp cận những thành tựu công nghệ kỹ thuật tiên tiến của Nhật Bảnnâng cao năng lực của bản thân để góp phần vào sự nghiệp phát triển của đất nước.
        Chính vì lý do này, Tôi đã quyết định làm cầu nối Việt Nhật để “ KIẾN TẠO SỰ NGHIỆP – HIỆN THỰC ƯỚC MƠ ”.

DANH SÁCH CÁN BỘ NGHIỆP VỤ

DANH SÁCH NHÂN VIÊN NGHIỆP VỤ

Thực hiện hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

STT

Họ và tên

Giới tính

Vị trí

01

Võ Thuận

Nam

Giám đốc; Tìm kiếm, phát triển thị trường lao động ở nước ngoài; cung cấp thông tin, quảng cáo, tư vấn về cơ hội việc làm ở nước ngoài.

02

Nguyễn Thị Thu Thủy

Nữ

Trưởng phòng Tìm kiếm, phát triển thị trường lao động ở nước ngoài; cung cấp thông tin, quảng cáo, tư vấn về cơ hội việc làm ở nước ngoài.

03

Diệp Văn Hùng

Nam

Trưởng phòng Quản lý người lao động; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

04

Huỳnh Thị Hạnh

Nữ

Giáo viên giáo dục định hướng các thị trường

05

Nguyễn Thị Thu Hà

Nữ

Phó giám đốc;

Thực hiện chế độ chính sách cho người lao động các thị trường

06

Nguyễn Thị Bảo Thi

Nữ

Giáo viên giáo dục định hướng 

07

Phạm Thị Hiền Diệu

Nữ

Giáo viên tiếng Nhật

08

Nguyễn Trí Dũng

Nam

Cố vấn kinh doanh, Ký hợp đồng với người lao động thỏa thuận liên quan đến việc đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng với thuyền viên tàu cá Hàn Quốc, Hawaii

09

Nguyễn Thu Trang

Nữ

Trưởng phòng hỗ trợ  lao động về nước.

10

Nguyễn Tuấn Anh

Nam

Trưởng phòng hỗ trợ  lao động  về nước.

11

Nguyễn Ngọc Anh Ngân

Nữ

Nhân viên tuyển chọn lao động 

12

Vũ Thị Kim Cúc

Nữ

Trưởng phòng Hành chính tổng hợp, Ký hợp đồng với người lao động

13

Phạm Trọng Bảo Anh

Nam

Nhân viên Hành chính, thanh lý hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

14

Phạm Đình Bắc

Nam

Trưởng phòng Pháp chế, thực hiện chế độ chính sách cho người lao động