TÌM HIỂU VỀ CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM LƯƠNG HƯU TOÀN DÂN NHẬT BẢN – NENKIN (P1)

1. NHỮNG ĐIỂM QUAN TRỌNG VỀ CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM LƯƠNG HƯU TOÀN DÂN CỦA NHẬT BẢN VÀ CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM CÔNG KHÁC

(1) Tất cả những người đã đăng ký cư trú tại Nhật Bản và trong độ tuổi từ trên 20 tuổi đến 59 tuổi, bất kể quốc tịch của họ, phải có nghĩa vụ tham gia chế độ bảo hiểm lương hưu toàn dân và phải nộp tiền bảo hiểm.

(2) Chế độ bảo hiểm công (bao gồm chế độ bảo hiểm lương hưu toàn dân) được tạo thành theo cơ chế nuôi dưỡng các thế hệ mà toàn thể xã hội hỗ trợ lẫn nhau.

(3) Chế độ bảo hiểm công không chỉ chi trả lương hưu tuổi già, mà còn có cả bảo hiểm cho thương tật, bảo hiểm tử tuất trong trường hợp không may gặp khó khăn về tài chính.

(4) Chính phủ Nhật Bản sẽ cấp một khoản trợ cấp để hỗ trợ một phần tiền trợ cấp lương hưu.

(5) Toàn bộ tiền bảo hiểm nộp trong bảo hiểm công sẽ là đối tượng được khấu trừ thuế như là “phần nộp bảo hiểm xã hội”.

2. LOẠI BẢO HIỂM LƯƠNG HƯU TOÀN DÂN VÀ THỦ TỤC THAM GIA

Có 3 loại người hưởng bảo hiểm theo chế độ bảo hiểm lương hưu toàn dân. Bạn có thể tìm thấy loại bảo hiểm của mình và thủ tục tham gia như sau.

(1) Người hưởng bảo hiểm số 1

Nếu bạn đã đăng ký cư trú tại Nhật Bản, trong độ tuổi từ 20-59 tuổi, và bạn không thuộc đối tượng người hưởng bảo hiểm số 2 và người hưởng bảo hiểm số 3 (tham khảo số(2) và (3) dưới đây), thì bạn sẽ thuộc người hưởng bảo hiểm số 1.

  • Nếu bạn không phải là công dân Nhật Bản và thuộc người hưởng bảo hiểm số 1, hãy chắc chắn rằng trước hết bạn đăng ký cư trú tại cơ quan chính quyền thành phố, phường, xã nơi sinh sống và họ đã tiến hành đăng ký cư trú tại Nhật Bản cho bạn. Sau đó bạn cần làm thủ tục tham gia tại nơi tiếp nhận bảo hiểm lương hưu toàn dân của cơ quan chính quyền thành phố, phường, xã nơi sinh sống đó.
  • Tổ chức bảo hiểm lương hưu Nhật Bản (JPS) sẽ gửi cho bạn thông báo thanh toán tiền bảo hiểm. Hãy dùng thông báo này để nộp tiền bảo hiểm của bạn (tham khảo tiền bảo hiểm hàng tháng dưới đây).

Lưu ý: Không bao gồm công dân nước ngoài có thị thực ở lại để điều trị y tế hoặc thị thực cho thời gian ở lại dài để tham quan.

(2) Người hưởng bảo hiểm số 2

Nếu bạn được thuê làm việc tại công ty, nhà máy và những nơi làm việc tương tự,…. và được tham gia bảo hiểm bằng chế độ bảo hiểm lương hưu nhân viên bao gồm Chế độ bảo hiểm lương hưu của nhân viên, thì bạn sẽ thuộc Người hưởng bảo hiểm số 2.

  • Chủ doanh nghiệp sẽ chịu trách nhiệm hoàn tất việc tham gia chế độ lương hưu thay cho bạn. Hãy hỏi nơi làm việc để biết thêm chi tiết.
  • Tiền bảo hiểm sẽ được khấu trừ vào lương, chủ doanh nghiệp sẽ tiến hành nộp.

(3) Người hưởng bảo hiểm số 3

Nếu bạn là vợ/chồng phụ thuộc vào người hưởng bảo hiểm số 2, có độ tuổi từ trên 20 đến 59 tuổi và cư trú tại Nhật Bản, thì bạn sẽ thuộc người hưởng bảo hiểm số 3.

Nếu bạn tạm thời đi/ở lại bên ngoài Nhật bản, bạn có thể là người hưởng bảo hiểm số 3.

  • Người hôn phối (người hưởng bảo hiểm số 2) của bạn cần báo cáo với văn phòng chi nhánh JPS thông qua chủ doanh nghiệp nơi làm việc để bạn được hưởng quyền lợi người phụ thuộc. Vui lòng hỏi nơi làm việc của người hôn phối để biết thêm chi tiết
  • Bạn không cần phải nộp tiền bảo hiểm, vì toàn bộ sẽ được đóng bằng khoản tiền bảo hiểm do người hưởng bảo hiểm số 2 nộp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0943 56 57 88
Tư vấn