Thời gian qua, công ty TNHH HASU ASIA đã đẩy mạnh hợp tác, kết nối với các địa phương như tỉnh Vĩnh Long nhằm đẩy mạnh hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng giúp địa phương giải quyết việc làm hiệu quả không chỉ góp phần đảm bảo an sinh xã hội mà còn là một trong những giải pháp quan trọng trong công tác giảm nghèo bền vững.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0943 56 57 88
Tư vấn